ShoutMix chat widget

Review GTA Long Night

posted on 04 Sep 2009 09:48 by werakan007

เป็น Mod GTA ที่เปลี่ยนแนวจาก Action เป็น Survival Horror ไปเลย ตัวเกมมี Bug ประปรายอยู่บ้าง

แต่ Bug บางอย่างทำให้เกมสนุกขึ้น เช่น มีรถเกิดวิ่งเพ่นพ่านไปมาเป็นต้น ( แต่ดันหยุดรถตอนซอมบี้มา )

หรือบางครั้งก็พระอาทิตย์ขึ้น เป็นต้น จุดด้อยของ Mod ตัวนี้คือจุดเกิดของซอมบี้ครับ

จุดเกิดของซอมบี้มันแปลกๆครับ เช่น เกิดบนหลังคา หรือไม่ก็กลางอากาศเลยครับ

ถ้าสังเกตดีๆเกิดในนำ้ยังมีเลยครับ +w+  เรื่อง Effect ครับ Mod  ตัวนี้เปลี่ยน Effect ระเบิด เลือด ไฟใหม่ครับ

ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ( หรือแย่กว่าเดิม!!!??? ) Effect เลือดทำให้ดูเหมือนเลือดซอมบี้มากครับ และ Mod

ตัวนี้มีภารกิจแบบใหมที่ดูสมเหตุ สมผลดีครับ เช่น หาทรัพยากรมาใช้ในฐานบ้าง หรือเป็นเรื่องเล่าจากผู้

รอดชีวิตคนอื่นๆบ้่าง แต่เรื่องเสียงประกอบยังแปลกๆอยู่ธรรมดาซอมบี้ต้องคลางอืออา อืออา แต่ซอมบี้ในนี้กลับ

พูดเหมือนคนปกติ แถมโดน UZI ยิงยังวิ่งบ้าไป ไม่ก็กระโดดหลบกระสุนทำให้ไม่เหมือนซอมบี้แต่ก็เป็นการลด

ความยากลงได้ครับ โดยรวมแล้วเป็น Mod ที่ดีมากและควรนำมาเล่น

 

คะแนน :       89  /  100

ข้อดี      :  เพิ่มอาวุธใหม่ , Effect ดี , บางครั้งน่ากลัวใช้ได้ , Bug บางอย่างทำให้เกมสนุกขึ้น ,

                ภารกิจดีเยี่ยม,ปรับแต่งอาวุธเก่าให้ดีขึ้น

ข้อด้อย  :  ปืนสไนเปอร์เล็งแล้วภาพเป็นสีเขียว , PSG-1 ไม่มี Model , เสียงประกอบซอมบี้เหมือนคน

                ปกติ ,Animation ของซอมบี้แปลกๆอยู่ , บางภารกิจยากเกินไป

โดยรวม  :  เป็น Mod ซอมบี้ที่มีคุณภาพดีมาก ถ้ามองข้ามข้อด้อยต่างๆไป

 

 

 

edit @ 5 Sep 2009 12:36:15 by V-Kung

Comment

Comment:

Tweet

เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับ =w=

#1 By Zreast on 2009-09-08 17:37